top of page
ES zenklas_edited.jpg

UAB „Medis“ diegia naujas informacines technologijas

 

Nuo 2022 m. vasario mėnesio UAB „Medis“ pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „Medis“ e. komercijos modelio diegimas“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0976.

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą. Projekto metu planuojama įdiegti pardavimo partneriams skirtą savitarnos programinę įrangą, kuri palengvins užsakymų pateikimą ir jų įvykdymo greitį. UAB „Medis“ optimaliai išnaudodama laiką ir resursus įgyvendins projektą pasiekdama projekto finansavimo sutartyje numatytus ir užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui” priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 “E. komercijos modelis COVID-19”. Projektas finansuojamas kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto pavadinimas: „UAB „Medis“ e. komercijos modelio diegimas“

Projekto vykdytojas: UAB „Medis“

Bendra projekto vertė: 24 005,00 EUR

Iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas finansavimas: 18 003,75 EUR

Projekto vykdymo pradžia: 2022-02-08

Projekto vykdymo pabaiga: 2023-02-14

ES zenklas_edited.jpg

UAB „MEDIS“ savo gamybos procesuose diegia skaitmenines gamybos technologijas

Nuo 2019 m. gegužės mėnesio UAB „Medis“ pradėjo įgyvendinti projektą „Moderniųjų technologijų diegimas UAB „Medis“.

Projekto tikslas – moderniųjų technologijų diegimas siekiant didinti įmonės darbo našumą.

Projekto metu bus įsigyta: automatinis baldų ruošinių apdirbimo centras, šio centro frezavimo įrankiai bei dulkių filtravimo įranga. Įdiegtos naujausios skaitmeninės gamybos technologijos sudarys sąlygas įmonės darbo našumo augimui.

UAB „Medis“ optimaliai išnaudodama laiką ir resursus įgyvendins projektą pasiekdama projekto finansavimo sutartyje numatytus ir užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“.

Projekto pavadinimas: „Moderniųjų technologijų diegimas UAB „Medis“.

Projekto vykdytojas: UAB „Medis“

Bendra projekto vertė: 151164,45 eur

Skirtas finansavimas iki: 98228,69 eur

Projekto vykdymo pradžia: 2019-05-08

Projekto vykdymo pabaiga: 2020-09-19

bottom of page