ES zenklas_edited.jpg

UAB „MEDIS“ savo gamybos procesuose diegia skaitmenines gamybos technologijas

Nuo 2019 m. gegužės mėnesio UAB „Medis“ pradėjo įgyvendinti projektą „Moderniųjų technologijų diegimas UAB „Medis“.

Projekto tikslas – moderniųjų technologijų diegimas siekiant didinti įmonės darbo našumą.

Projekto metu bus įsigyta: automatinis baldų ruošinių apdirbimo centras, šio centro frezavimo įrankiai bei dulkių filtravimo įranga. Įdiegtos naujausios skaitmeninės gamybos technologijos sudarys sąlygas įmonės darbo našumo augimui.

UAB „Medis“ optimaliai išnaudodama laiką ir resursus įgyvendins projektą pasiekdama projekto finansavimo sutartyje numatytus ir užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“.

Projekto pavadinimas: „Moderniųjų technologijų diegimas UAB „Medis“.

Projekto vykdytojas: UAB „Medis“

Bendra projekto vertė: 151164,45 eur

Skirtas finansavimas iki: 98228,69 eur

Projekto vykdymo pradžia: 2019-05-08

Projekto vykdymo pabaiga: 2020-09-19